503 109 313

(25) 798 16 40

Tuchowicz 72b
21-421 Tuchowicz


Kompleksowa obsługa BHP
małych i dużych Firm

W swojej ofercie posiadamy kompleksową obsługę BHP małych i dużych przedsiębiorstw, jak również klientów indywidulanych.

Oferujemy także profesjonalne doradztwo i szkolenia.

Kontakt z nami

Bezpieczeństwo i Higiena pracy

Przeprowadzamy wstępne i okresowe szkolenia z zakresu Bezpieczeństwa i Higieny Pracy. Oferujemy również szkolenia BHP online.

Instrukcje BHP

Wykonujemy instrukcje BHP i opracowywanie instrukcji stanowiskowych dla wszystkich rodzajów stanowisk pracy.

Dokumentacja powypadkowa

Jeżeli pracownik ulegnie wypadkowi przy pracy, sporządzamy dokumentację powypadkową.

Ocena ryzyka zawodowego

Dokonujemy oceny ryzyka zawodowego dla każdego stanowiska pracy oraz zapoznajemy z nim pracownika.

Ocena ryzyka wybuchu

Zapewniamy kompleksowe i eksperckie podejście do sporządzenia rzeczowej oceny ryzyka wybuchu w Twoim zakładzie pracy.

Roczna analiza stanu BHP

Oferujemy sporządzenie rocznej analizy stanu BHP w Twoim zakładzie pracy.

Dokumenty BHP do ZUS, GUS

Wypełnianie dokumentów na potrzeby ZUS, GUS w zakresie BHP.

Realizacja zaleceń pokontrolnych

Pomagamy stworzyć odpowiednie dokumenty po nakazach i decyzjach, jakie wystosowały organy nadzorujące.

Szkolenia BHP

Oferujemy Państwu szkolenia z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy. Szkolenia BHP odbywają się w siedzibie naszej firmy lub w miejscu wyznaczonym przez organizatora. Prowadzimy szkolenia w formule e-learningu oraz wideokonferencji.

Przeprowadzamy:

  • Szkolenie wstępne BHP - przeznaczone dla wszystkich osób rozpoczynających pracę.
  • Szkolenia okresowe BHP - przeprowadzane w celu aktualizacji i ugruntowania wiedzy oraz umiejętności w dziedzinie BHP, a także zaznajomienia uczestników z nowymi rozwiązaniami techniczno-organizacyjnymi w tym zakresie.

Rodzaje szkoleń BHP, które oferujemy:

  • Szkolenie BHP dla pracodawców i innych osób kierujących pracownikami
  • Szkolenie BHP dla pracowników zatrudnionych na stanowiskach robotniczych
  • Szkolenie BHP dla pracowników inżynieryjno-technicznych
  • Szkolenie BHP dla pracowników służby BHP przeprowadza się w formie kursu
  • Szkolenie BHP dla pracowników administracyjno-biurowych

Po odbytym szkolenie wydajemy imienne zaświadczenia potwierdzające uczestnictwo pracownika w szkoleniu. Szkolenia prowadzone są przez pracowników firmy oraz specjalistów dziedzinowych spoza firmy.

Uwaga:
Zgodnie z Art. 237 3 § 2 Kodeksu Pracy, Pracodawca ma obowiązek zapewnić przeszkolenie pracownika w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy przed dopuszczeniem go do pracy oraz prowadzenie okresowych szkoleń w tym zakresie.

Płomyk - Pożarnictwo i BHP

Płomyk - Pożarnictwo i BHP

Czuwamy nad Państwa bezpieczeństwem od 2004 roku

PŁOMYK to dynamicznie rozwijającą się firma, zajmująca się szeroko pojętym bezpieczeństwem przeciwpożarowym oraz bezpieczeństwem i higieną pracy.

Jesteśmy odpowiedzialni wobec naszych klientów. Osiągamy najwyższy poziom dzięki kierunkowemu wykształceniu. Nasi pracownicy to min. absolwenci Szkoły Głównej Służby Pożarniczej, studiów podyplomowych z zakresu bezpieczeństwa budowli jak i Bezpieczeństwa i Higieny Pracy. Nieustannie się doszkalamy i zdobywamy nowe kwalifikacje. Zdobyta wiedza pozwala nam właściwie rozumieć przepisy przeciwpożarowe i stosować je w praktyce.

W naszej ofercie znajdą Państwo m.in. profesjonalne doradztwo jak i wykonanie m.in. systemów oddymiania i sygnalizacji pożarowej. Służymy też radą rzeczoznawcy ds. zabezpieczeń pożarowych, który przygotuje opracowania z zakresu pożarnictwa, skutecznie też reprezentuje inwestorów przed organami Państwowej Straży Pożarnej.

503 109 313
(25) 798 16 40
Tuchowicz 72b
21-421 Tuchowicz, Lubelskie
pon - pt: 8 - 16 / sob: 8 - 15